วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

18/03/2564 ประชุมประจำเดือน อสม.หมู่10 ลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายหมู่ที่6,หมู่ที่8 และทำลายลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่พบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น