วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

24/03/2564 ภาพรวมของการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยของผู้นำหมู่ที่1 ร่วมกับ อสม.หมู่ 1ในเขตชุมชนของหมู่ 1

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น