วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564

อสม.ม.6 ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและฉีดพ้นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในเขตที่พบผู้ป่วยและรอบรัศมี 100 / 15/03/2564

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น