วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

28/03/2564 อสม.หมู่ 1หยอดยาธาตุเหล็กให้แก่เด็กแรกเกิด-6 ปี ทุกๆวันอาทิตย์ และรวมตัวกันลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 1
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น