วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

28/03/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามภาชนะที่กักเก็บน้ำ ในเขตชุมชนหมู่ 8 และหยอดยาธาตุเหล็กแก่เด็กแรกเกิด - 6ปี


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น