วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

28/04/2564 นายพินิต บุญเพ็งผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 แก่ประชาชนผ่านหอกระจายเสียงของผู้นำในชุมชนหมู่ที่ 3

 

27/04/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยพร้อมกับ ประธาน อสม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เดินทางเข้าพื้นที่ กักตัวอยู่ที่บ้าน


 

27/04/2564 คลินิคเบาหวานนัดผู้ป่วยเรื้อรัง คัดกรองเบาหวาน,ตรวจ,จ่ายยา,จัดกิจกรรม,เจาะเลือด ให้บริการตามแนวป้องกันโรค COVID 19
 

26/04/2564 เจ้าหน้าที่สสอ.อำเภอเขื่องในพร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย นายพินิต บุญเพ็ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เดินทางเข้าพื้นที่และกักตัวที่บ้าน