วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

28/04/2564 นายพินิต บุญเพ็งผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19 แก่ประชาชนผ่านหอกระจายเสียงของผู้นำในชุมชนหมู่ที่ 3

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น