วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

วันที่ 13/04/2564 อสม.ร่วมกับผู้นำและชาวบ้านสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว,ขอพรจากผู้สูงอายุ และร่วมกันจัดถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น