วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

05/04/2564 ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อย สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน อสม. ผู้นำชุมชนและจิตอาสา

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น