วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

04/04/2564ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยร่วมกับอสม.และผู้นำชุมชนร่วมจัดเตรียมสถานที่รณรงค์ไข้เลือดออกในวันจันทร์ที่05/04/2564
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น