วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

14/04/2564 อสม.หมู่ 7ตั้งจุดคัดกรองให้แก่ชาวบ้านผู้ร่วมในงานเลี้ยงบ้าน ขอพรย่าปู่ ขอฟ้าขอฝนปกปักรักษาชาวบ้านธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น