วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

27/04/2564 คลินิคเบาหวานนัดผู้ป่วยเรื้อรัง คัดกรองเบาหวาน,ตรวจ,จ่ายยา,จัดกิจกรรม,เจาะเลือด ให้บริการตามแนวป้องกันโรค COVID 19
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น