วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

15 สิงหาคม 2565 กองทุนบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ที่จังหวัดสกลนคร

 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม. หมู่ 8 ร่วมกันตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมหยอดยาให้แก่ลูกหลาน 0-6 ปี

 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม. หมู่ 5 ร่วมตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม.หมู่ 4 ร่วมกันตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งเยี่ยม และวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุ


 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม.หมู่ 3 ร่วมหยอดยาให้ลูกหลานอายุ 0-6 ปี พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม.หมู่ 2 ร่วมกันตรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมหยอดยาให้ลูกหลานอายุ 0-6 ปี
 

14 สิงหาคม 2565 คณะ อสม.หมู่ 1 ร่วมหยอดยาให้ลูกหลานอายุ 0-6 ปี และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย