วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 10 

01/08/2564 อสม.หมู่ที่2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายทิ้งหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น
 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

30/8/2564 อสม.ม.8คัดกรองโควิด-19งานฌาปณกิจศพ นางบุญศรี จันทร์เต็ม บ้านเลขที่ 41ม.8
 

30/07/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และ อสม. ร่วมมือกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนให้แพทย์ตำบลลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบๆรถและสิ่งของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งต้องการจะนำสัตว์เลี้ยงมาไว้บ้านก่อนจะเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ต่อไป