วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

19/09/2564 อสม.หมู่ที่ 9ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่9 

19/09/2564 อสม.หมู่ที่ 2ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ในเขตชุมชนหมู่ 2

 

19/09/2564 อสม.หมู่ที่ 1 หยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ที่ศาลาหมู่ 1และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 1 ทำลายหากพบเห็น