วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

12 ธันวาคม 2557 จสต.แย้ม มนตรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้ป่วยเบาหวาน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2557ท่านพัฒนาการอำเภอเขื่องในเริ่มขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่ต้นปีงบ 2558

คุณดาวรุ่ง พัฒนากร ผู้รับผิดชอบตำบลธาตุน้อย วิทยากรวันนี้11 ธันวาคม 2557 ประชุมความมั่นคงตำบลธาตุน้อย ณ ห้องประชุม อบต.ธาตุน้อย

รายงานสถานการณ์โรคติดต่อในชุมชน เตรียมการ 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2558