วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ 4

 

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 9 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 9


 

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตชุมชนหมู่ที่ 10

 

30/05/2564 อสมหมู่ที่ 3ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตชุมชน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดบ้านดินดำ


 

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 8