วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

23/05/2564 อสม.หมู่1ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น