วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

23/05/2564 อสม.หมู่ที่ 10ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายทิ้งหากพบเห็นในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่10 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น