วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

02/05/2564 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกัน หยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี พร้อมทั้งออกสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายทิ้งหากพบเห็น


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น