วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

16/05/2564 อสม.หมู่ที่ 2ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็น และร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น