วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

06/05/2564 อสม.หมู่ 3 บริการจ่ายยาให้ผู้บ่วยโรคเรื้อรัง ความดัน เบาหวาน ตามรายชื่อที่ รพสต.ธาตุน้อยส่งมาให้จัดระเบียบคัดกรองป้องกันโควิด 19 สามหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น