วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

09/05/2564 อสม.หมู่ที่8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีและร่วมกันออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมุ่ที่ 8


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น