วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

28/05/2564 ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและให้ความรู้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร-หลาน การรักษาฟันแก่เด็กจากทันตแพทย์ ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น