วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตชุมชนหมู่ที่ 10

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น