วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 1

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น