วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

01/05/2564 อสม.หมู่ที่3ร่วมกันชั่งน้ำหนัก,วัดความดัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตชุมชนหมู่ 3เพื่อนำส่งข้อมูลให้แก่ รพ.สต.ธาตุน้อย จัดส่งยาให้แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน โดยไม่ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่โรงพยาบาลลดการแพร่ระบาดของโรค COVID 19


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น