วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

16/05/2564 อสม.หมู่ที่1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายหากพบเห็นทำลายทิ้งทันที
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น