วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

06/05/2564 อสม.ม.1 ร่วมกับผู้นำชุมชนกรอกแอลกอฮอล์ใส่ขวดสเปร์เพื่อนำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนหมู่ที่ 1


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น