วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 10
 

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 1


 

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 6

 

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี แจกอาหารเสริมเด็ก และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 7
 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

10/04/2564 อสม.หมู่ที่ 3 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 3
 

10/04/2565 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2


 

10/04/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประชาชนอายุตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป 

09/04/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองในงานทำบุญแจกข้าวของประชากรในชุมชนหมู่ที่ 6