วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565

18/04/2565 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 4 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น