วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 1


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น