วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

10/04/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประชาชนอายุตั้งแต่ 12ปีขึ้นไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น