วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

10/04/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 6
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น