วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

22/11/2564 รพ.ศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จ.อุบลราชธานี นำส่งผู้ป่วยจิตเวชและร่วมประชุมหาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. ณ ห้องประชุมรพ.สต.ธาตุน้อบ
 

22/11/2564 CG ตำบลธาตุน้อยช่วยงานเจ้าหน้าที่ล้างแผลแก่ผู้ที่มารับบริการที่ รพ.สต.ธาตุน้อย 

22/11/2564 อสม.ม.ที่ 10 ร่วมตั้งจุดคัดกรองในงานฌาปณกิจศพของประชากรในหมู่ที่ 10