วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

15/11/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ให้แก่ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไปผู้ประสงค์ฉีด
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น