วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

12/11/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกัน covid-19 เข็ม 2 แก่นักเรียนผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ของรร.บ้านธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น