วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

21/11/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น