วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

10/11/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยได้ออกนอกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มพระราชทาน เข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น