วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

30/05/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีและออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 8















 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น