วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

17/05/2564 อสม.ตำบลธาตุน้อยร่วมกันพัฒนา รพ.สต.ธาตุน้อยทำความสะอาด,ทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ และร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม รพ.สต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น