วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

21-22 ,มีนาคม 2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ. รพ.สต.ธาตุน้อย และ อสม.ตำบลธาตุน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และฌาปณกิจศพ อสม.นางคูณ ศิริปี ม.9 บ้านทัน

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น