วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

07/01/2565 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีน covid-19 ให้แก่ประชระชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น