วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

19/01/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น