วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

12/09/2564 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 7หากพบเห็นร่วมกันทำลาย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น