วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

12/09/2564 อสม.หมู่ที่6ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 6 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น