วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

21/7/64 ผอ.นายพินิต บุญเพ็ง รับวัคชีนเข็มที่ 3 เผื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น