วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

1 สิงหาคม 2565 อบต.ธาตุน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย บ้านทัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น