วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

21/12/2564 รพ.สต.ธาตุน้อย ได้เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น