วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

07/12/2564 รพ.สต.ธาตุน้อยได้เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น