วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด- 6ปีและออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 1 และทำลายหากพบเห็น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น