วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

19/12/2564 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ 4 และทำลายหากพบเห็น
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น